Чи відображати у ф. № 1ДФ списання заборгованість ФОП єдиннику?

Податківці надали роз’яснення стосовно питання: «Чи відображається ЮО в податковому розрахунку за ф.№ 1ДФ сума списаної до закінчення терміну позовної давності заборгованості за надані, але не оплачені товари (роботи, послуги) на користь ФОП ЄП?»

Згідно з п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Окрім того, п.п. «б» п.п. 14.1.13 ст. 14 ПКУ визначено, що безоплатно надані товари, роботи, послуги — це роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості.

При цьому, датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку групи 3, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4, дохід, виплачений самозайнятій особі відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі — податковий розрахунок за ф.№ 1ДФ) за ознакою доходу «157».

Таким чином, якщо за домовленістю сторін заборгованість за надані, але не оплачені товари (роботи, послуги), списана до закінчення терміну позовної давності, то товари (роботи, послуги) є безоплатно отриманими, оскільки особа, яка передала їх не вимагає компенсації їх вартості.

Вартість таких товарів (робіт, послуг) включається до доходу фізичної особи - підприємця – платника єдиного податку у звітному періоді, в якому досягнуто домовленість щодо прощення заборгованості.

При цьому, юридична особа суму такої списаної заборгованості на користь фізичної особи - підприємця – платника єдиного податку у податковому розрахунку за ф.№ 1ДФ відображає за ознакою доходу «157».

(за матеріалами загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу Державної фіскальної служби України (ЗІР), категорія 103.25)

 

Коментарі