СГ змінив місцезнаходження протягом бюджетного року: куди направляти повідомлення про відкриття/закриття рахунків?

До якого контролюючого органу (адреса інформаційного порталу) направляється повідомлення про відкриття/закриття рахунків при зміні СГ місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району протягом бюджетного року?

     Відповідно до п. 1 розд. ІІ Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 (далі – Порядок), Національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі – фінансові установи) у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі – засоби телекомунікаційного зв’язку) на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України.

     У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють повідомлення про відкриття або закриття рахунків (далі – Повідомлення) на адресу Інформаційного порталу ДФС у порядку, визначеному п.1 розд. ІІ Порядку.

     У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку у цінних паперах для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери, депозитарні установи направляють Повідомлення щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку.

     Форму та зміст електронних Повідомлень наведено у додатку 1 до Порядку.

     Адресу Інформаційного порталу ДФС (svit@sta.gov.ua) розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (www sfs.gov.ua).

     У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовому вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку у день відкриття/закриття рахунка до контролюючого органу, в якому платник податків обліковується як платник податків і зборів. У такому разі Повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, в якому зазначається причина неможливості подання Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку (п. 2 розд. ІІ Порядку).

     Суб’єкти господарювання, на яких розповсюджуються дія частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (далі – БКУ), сплачують визначені законодавством податки і збори за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду та подають податкові декларації (розрахунки, звіти) і виконують інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно такого платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів.

     Платниками податків, на яких не розповсюджуються норми ст. 45 БКУ та п. 7.3 розд. VІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу МФУ від 22.04.2014 № 462), є:

-  юридичні особи, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм Господарського кодексу;

-  відокремлені підрозділи юридичної особи;

-  особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

     Для зазначених платників сплата податків та подання звітності здійснюється за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік в контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

     Крім того, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) подається та сплачується ЄСВ за новим місцем взяття на облік.

За матеріалами «ЗІР: категорія 119.08»

 
Комментарии