ЮО-платник ЄП придбала право вимоги за кредитним договором: коли виникає дохід?

ДФС у листі від 10.09.2018 р. № 3912/6/99-99-12-02-03-15/ІПК надала відповідь на питання: чи виникає у ЮО-платника ЄП, яка придбала право вимоги за кредитним договором, дохід, який підлягає оподаткуванню ЄП у т. ч., якщо створюється різниця між сумою, повернутою боржником йому, як новому кредитору, та коштами, витраченими ЮО для придбання права вимоги.

Так податківці нагадали, що згідно п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), датою отримання доходу платника ЄП є дата надходження коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

При цьому врахування витрат при визначенні доходу платника ЄП ПКУ не передбачено.

Також фахівці зазначили, що позикодавець, керується нормами  П(С)БУ 10 "Дебіторська заборгованість", відображає надану позику у складі дебіторської заборгованості.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Отже, кошти, отримані ЮО-платником ЄП від боржника, мають включатися до складу доходу у тому податковому (звітному) періоді, у якому ці кошти отримані.

Комментарии