Подання скарги в електронній формі на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК, які були складені до 01.01.2018

Чи може платник податків подати в електронній формі засобами електронного зв’язку скаргу на рішення про відмову у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної / розрахунку коригування, які були складені до 01.01.2018?

     22 березня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», якою, зокрема затверджено Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – Порядок).
     Згідно з п. 3 Порядку скарги на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – комісії контролюючих органів), про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – скарга) подаються платником податку на додану вартість (далі – платник податку) до ДФЄ протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо останній день строку припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, неробочим або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.
     Відповідно до п. 5 Порядку скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФЄ, з урахуванням вимог Законів України від 22 травня 2003 року № 852-ІV «Про електронний цифровий підпис», № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.
     При цьому Порядком не встановлено обмежень щодо подання скарги в електронній формі засобами електронного зв’язку на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, які були складені до 01.01.2018.

За матеріалами «ЗІР: категорія 101.17»

Комментарии