Календар єдинника на лютий 2018 року

01 лютого останній день подання:

 • Інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2017 рік (звіт про 5 % квоти);
 • Звіту про використання води за 2017 рік (форма № 2ТП-водгосп (річна)) до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства;

05 лютого останній день подання:

 • Звіту про товарооборот торгової мережі за січень 2017 року (форма № 1-торг (місячна))[1];
 • Звіту про обсяг оптового товарообороту за січень 2017 року (форма № 1-опт (місячна))[1];

07 лютого останній день подання:

 • Звіту з праці за січень 2017 року (форма № 1-ПВ (місячна));

09 лютого останній день подання:

 • Звіту про суми податкових пільг за ІV квартал 2017 року;
 • Податкової декларації з ПДВ за IV квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • Заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з ПДВ у 2018 році;
 • Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за IV квартал 2017 року (форма № 1ДФ);
 • Податкової декларації платника ЄП — юрособи групи 3 за 2017 рік;
 • Податкової декларації платника ЄП — ФОП (ФОП-єдинниками групи 3) за 2017 рік;
 • Податкової декларації платника ЄП — ФОП (ФОП-єдинниками груп 1 та 2) у разі перевищення протягом року граничного обсягу доходу або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників ЄП «старшої» групи, за 2017 рік;
 • Податкової декларації з екологічного податку за ІV квартал 2017 року;
 • Податкової декларації з рентної плати разом з відповідними додатками (залежно від наявного об’єкта оподаткування), зокрема з Розрахунком з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації), за ІV квартал 2017 року;
 • Копії звіту про використання води за 2017 рік (форма № 2ТП-водгосп (річна)) до органів ДФСУ (разом з Податковою декларацією з рентної плати);
 • Податкової декларації зі збору за місця для паркування транспортних засобів за ІV квартал 2017 року;
 • Податкової декларації з туристичного збору за ІV квартал 2017 року;
 • Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за ІV квартал 2017 року[2];
 • Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Звіт з ЄСВ «за себе» ФОП) за формою № Д5 за 2017 рік;

15 лютого останній день подання:

 • Звіту про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за січень 2018 року;
 • Довідки про використані РК за січень 2018 року;

19 лютого останній день подання:

 • Податкової декларації з ЄП на 2018 рік та розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2017 рік для набуття і підтвердження статусу платника ЄП групи 4;
 • Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік;
 • Податкової декларації з транспортного податку на 2018 рік; 

19 лютого останній день сплати:

 • ПДВ за IV квартал 2017 року;
 • Екологічного податку за IV квартал 2017 року;
 • Рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал 2017 року; 
 • Збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2017 року; 
 • Турзбору за ІV квартал 2017 року;
 • ЄП за ІV квартал 2017 року платниками ЄП групи 3 (юрособами та ФОП);
 • ЄП з сум доходів, що оподатковуються за ставкою  15 % та задекларовані в ІV кварталі 2017 року платниками ЄП груп 1 та 2;

20 лютого останній день подання:

 • Податкової декларації з ПДВ за січень 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
 • Декларації з акцизного податку за січень 2018 року;
 • Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2018 року (тими платниками, хто подає звітність щомісяця, без подання річної декларації)[3];
 • Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2018 рік (тими платниками, хто подає річну декларацію, без подання щомісячних [3];
 • Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до Податкової декларації з рентної плати) за січень 2018 року;
 • Звіту з ЄСВ за формою № Д4 за січень 2018 року;

20 лютого останній день сплати:

 • Авансового внеску з ЄП за лютий 2018 року єдинникам груп 1 та 2;
 • ЄСВ з зарплати (доходу) за січень 2018 року;

26 лютого останній день подання:

 • Звіту про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за ІV квартал 2017 року;

28 лютого останній день подання:

 • Фінзвітності за 2017 рік до органів статистики:

— Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3) або Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);

— Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);

— Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

 • Структурного обстеження підприємства за 2017 рік (форми № 1-підприємництво (коротка, річна) та № 1-підприємництво (річна));
 • Звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна, річна)) за 2017 рік;
 • Звіту про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3-торг (квартальна, річна)) за 2017 рік;
 • Звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2017 рік (форма № 10-ПІ[4]);

   

  [1] Строк подання звітів не пізніше 04.02.2018 р. Оскільки це вихідний день (неділя) органи Держстату дозволяють подати Звіт в перший робочий день після вихідних – 05.02.2018 р.

  [2] Податківці прив’язують строк подання валютної декларації до строку подання прибуткової деки. За новими правилами річну прибуткову декларацію усі (як квартальні, так і річні платники податку на прибуток) подають протягом 60 к. дн. що настають за звітним періодом. Проте в консультації 114.04 ЗІР ss податківці вимагають подавати валютну деку раніше. 

  [3] У загальному випадку платники ЄП не є платниками податку на землю. Але цей податок доведеться сплачувати за земельні ділянки, що не використовуються (1) єдинниками-юрособами групи 3 для провадження госпдіяльності та (2) єдинниками групи 4 для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

  [4] Термін подання звіту в порядку його подання визначений до 1 березня, хоча в самій формі вказаний інший термін — не пізніше за 1 березня після звітного періоду. Отже, безпечніше вважати граничним терміном подання звіту 28 лютого 2018 року. Але! У листі Мінсоцполітики від 26.05.2016 р. № 1/6-374/02-01 ss зазначено, що такий звіт можна подати 1 березня включно.

 

Комментарии