Іноді звільнити працівника можна і без згоди профспілки

У разі прийняття рішення роботодавцем щодо скорочення чисельності або штату працівників законодавством про працю України визначено певні процедурні зобов’язання, яких роботодавець повинен дотримуватися при звільненні працівників. Одне із них це — звернення до первинної профспілкової організації (профспілкового представника) щодо скорочення чисельності або штату працівників.

Статтею 43 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) визначено, що розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації) ст. 40 КЗпП може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Важливим для профспілки є дотримання п’ятнадцятиденного строку розгляду подання роботодавця, як це передбачено ч. 1 ст. 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV. Необхідно також дотримуватися вимог вказаної статті та ч. 5 ст. 43 КЗпП, якими встановлено, що профспілковий орган повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення у письмовій формі в триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору (ч. 5 ст. 43 КзпП).

(за матеріалами Управління Держпраці у Хмельницькій області)

Комментарии