В який термін приймається рішення про анулювання реєстрації єдинника на підставі акта перевірки

У ДФСУ роз'яснили в який термін приймається рішення контролючим органом про анулювання реєстрації платника єдиного податку на підставі акта перевірки.

Підпунктом 3 п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) визначено, що реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у випадках, визначених п.п. 298.2.3 ст. 298 ПКУ.

Відповідно до п.п. 298.2.3 ст. 298 ПКУ підставами для анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу є:

  • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку груп 1 та 2;
  • перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, платниками єдиного податку груп 1 та 2, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для групи 3;
  • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку групи 3;
  • застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 ПКУ;
  • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
  • перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;
  • здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку;
  • наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів;
  • здійснення платниками групи 1 або 2 діяльності, яка не передбачена у п.п. 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

Крім того, абз. 1 п. 299.11 ст. 299 ПКУ передбачено, що у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку груп 1 — 3 вимог, встановлених главою 1 розд. XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку груп 1 — 3 проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Отже, у разі виявлення контролюючим органом під час проведення перевірки порушень платником єдиного податку вимог, встановлених п.п. 298.2.3 ст.298 ПКУ, складається акт перевірки в якому зазначаються такі порушення. На підставі акту перевірки приймається рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника єдиного податку, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.

При цьому нормами ПКУ не передбачено терміну прийняття контролючим органом рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку на підставі акта перевірки.

Крім того рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (п. 56.1 ст. 56 ПКУ).

(за матеріалами загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу Державної фіскальної служби України (ЗІР), категорія 107.09)

Комментарии