Як юрособі проінформувати контролюючий орган про призначення ліквідаційної комісії

Податківці роз’яснили яким чином інформація про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи подається до контролюючого органу.

Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до ЦКУ призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV із змінами та доповненнями (далі — Закон № 755) в ЄДР містяться відомості про юридичну особу, зокрема дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

Інформаційна взаємодія між ЄДР та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених ст. 13 Закону № 755, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами (п. 1 ст. 13 Закону № 755).

Технічний адміністратор ЄДР в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, — відомостей про проведення такої реєстраційної дії (п. 2 ст. 13 Закону № 755).

Таким чином, інформацію про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи, відомості про яку включаються до ЄДР, контролюючий орган отримує з ЄДР в порядку, визначеному Законом № 755 та ПКУ. При цьому не передбачено подання такими юридичними особами додаткових документів до контролюючих органів.

Згідно з п.п. 16.1.10 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Платники податків, для яких установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, подають до контролюючого органу заяву за формою № 8-ОПП згідно з п. 11.2 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1588, в якій зазначаються дані про голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичну особу), іншу особу, яку згідно з рішенням про припинення призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків. До зави додаються копії розпорядчого документу (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення та розпорядчого документу про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

(за матеріалами загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу Державної фіскальної служби України (ЗІР), категорія 119.06)

 

Комментарии